Sản Phẩm Mới Nhất
Dâu Tằm Kem Phô Mai
Dâu Tằm Kem Phô Mai
Giá: 45,000 đ
Ba Anh Em
Ba Anh Em
Giá: 42,000 đ
Sữa Tươi Trân Châu Đường Hồ
Sữa Tươi Trân Châu Đường Hồ
Giá: 49,000 đ
ToCo Socola
ToCo Socola
Giá: 37,000 đ
Trà Dâu Tằm Pha Lê Tuyết
Trà Dâu Tằm Pha Lê Tuyết
Giá: 38,000 đ
Trà Sữa Panda
Trà Sữa Panda
Giá: 38,000 đ
Trà Sữa Ba Anh Em
Trà Sữa Ba Anh Em
Giá: 42,000 đ
Trà Sữa Bạc Hà
Trà Sữa Bạc Hà
Giá: 37,000 đ

Trà Sữa
Hồng Trà
Hồng Trà
Giá: 25,000 đ
Trà Sữa Trân Châu Đường Hồ
Trà Sữa Trân Châu Đường Hồ
Giá: 49,000 đ
ToCo Socola
ToCo Socola
Giá: 37,000 đ
Trà Sữa Nhật Đậu Đỏ
Trà Sữa Nhật Đậu Đỏ
Giá: 42,000 đ
Trà Sữa
Trà Sữa
Giá: 32,000 đ
Trà Sữa Panda
Trà Sữa Panda
Giá: 38,000 đ
Trà Sữa Ba Anh Em
Trà Sữa Ba Anh Em
Giá: 42,000 đ
Trà Sữa Bánh Pudding
Trà Sữa Bánh Pudding
Giá: 39,000 đ
Trà Sữa Trân Châu Hoàng Gia
Trà Sữa Trân Châu Hoàng Gia
Giá: 39,000 đ
Trà Sữa Trân Châu Sợi
Trà Sữa Trân Châu Sợi
Giá: 39,000 đ
Trà Sữa Ô Long
Trà Sữa Ô Long
Giá: 42,000 đ
Ô Long Thái Cực
Ô Long Thái Cực
Giá: 42,000 đ
Kem Phô Mai
Dâu Tằm Kem Phô Mai
Dâu Tằm Kem Phô Mai
Giá: 45,000 đ
Hồng Trà Kem Phô Mai
Hồng Trà Kem Phô Mai
Giá: 42,000 đ
Matcha Kem Phô Mai
Matcha Kem Phô Mai
Giá: 45,000 đ
Socola Kem Phô Mai
Socola Kem Phô Mai
Giá: 45,000 đ
Trà Xanh Kem Phô Mai
Trà Xanh Kem Phô Mai
Giá: 42,000 đ
Ô Long Kem Phô Mai
Ô Long Kem Phô Mai
Giá: 49,000 đ
Trà Xanh
Hồng Trà Việt Quất
Hồng Trà Việt Quất
Giá: 33,000 đ
Sukura Ngân Nhĩ
Sukura Ngân Nhĩ
Giá: 42,000 đ
Trà Dâu Tằm Pha Lê Tuyết
Trà Dâu Tằm Pha Lê Tuyết
Giá: 38,000 đ
Trà Dứa Hồng Hạc
Trà Dứa Hồng Hạc
Giá: 38,000 đ
Trà Xanh
Trà Xanh
Giá: 25,000 đ
Trà Xanh Chanh Leo
Trà Xanh Chanh Leo
Giá: 33,000 đ
Trà Xanh Chanh Quất Mật Ong
Trà Xanh Chanh Quất Mật Ong
Giá: 35,000 đ
Trà Xanh Kiwi Chanh Leo
Trà Xanh Kiwi Chanh Leo
Giá: 39,000 đ
Đồ Ăn Vặt
Pizza
Pizza
Giá: 45,000 đ
Phô Mai Que
Phô Mai Que
Giá: 6,000 đ
Bánh Gà
Bánh Gà
Giá: 4,000 đ
Nem Chua
Nem Chua
Giá: 5,000 đ